Skip to main content

Eenvoudig uitgelegd

Wat is blockchain?

Blockchain... de nieuwe technologie achter Bitcoin

Nadat bitcoin enkele jaren zorgde voor een betalingssysteem zonder tussenpartijen kwam er meer aandacht voor zijn technologie... de blockchain. Sindsdien zijn er veel bedrijven, overheden en ontwikkelaars zich gaan toespitsen op deze nieuwe technologie. Allemaal trachten ze op basis van de blockchain technologie nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Een prent van allemaal computers met een logo van anoniem persoon op. Daar doorheen zie je twee handen die elkaar vastnemen. Een verwijzing naar vertrouwenselement van blockchain.

Wat is blockchain?

Blockchain is een technologie die onze manier waarop we gegevens beheren drastisch zal veranderen.

De technologie maakt het mogelijk om waardevolle data veilig te bewaren over het internet en vervolgens te gaan delen met andere internetgebruikers. Enkel wie toegang krijgt, zal de gegevens kunnen beheren. Hackers maken dankzij de Blockchain technologie geen schijn van kans om waardevolle data op de blockchain te veranderen.

De naam Blockchain werd goed gekozen omdat het verwijst naar de kern van de nieuwe technologie: een keten van informatieblokken. 

Een blockchain bevat veel informatieblokken die aan elkaar zijn gekoppeld. Ieder blok heeft steeds een gedeelte informatie in zich die verwijst naar het voorgaande blok. Op deze manier ontstaat de keten van informatieblokken. De verwijzing van de ene blok naar de andere blok maakt dat een hacker niet zomaar de informatie in één bepaalde blok kan veranderen. Hij zou om de gegevens te veranderen alle blokken moeten gaan wijzigen tot en met de eerste blok in de reeks.

Daarnaast wordt een blockchain vaak bijgehouden op een netwerk van vele apart beheerde computers. Iedere deelnemer heeft een versie van de volledige Blockchain waarmee hij voortdurend de andere deelnemers hun versie kan controleren. 

Dus door de manier waarop een blockchain is opgebouwd en bewaard, wordt de veiligheid van informatie gegarandeerd.
'Gevoelige informatie' veiliger kunnen bewaren over het internet is de essentie van de nieuwe technologie blockchain.

De toekomstperspectieven van blockchain.

De toekomstperspectieven zijn oneindig en niemand weet welke ook effectief zullen worden gebruikt. Het staat vast dat de nieuwe technologie baanbrekend is en het huidige internet drastisch zal wijzigen.

Internet bracht ons de eerste revolutie: gratis informatie en communicatie voor iedereen.
Blockchain zal ons een gratis vertrouwen geven... het maakt het mogelijk om de gegevens online te vertrouwen. 

Tijdens een persoonlijke begeleiding komt de technologie Blockchain uitgebreid aanbod.

VOLG EEN PRIVÉ-BEGELEIDING