Skip to main content

Eenvoudig uitgelegd

Wat is Bitcoin?

BITCOIN, DE TWEEDE LAAG VAN HET INTERNET

Er zijn vandaag veel mensen geïnteresseerd in Bitcoin. Helaas is het niet zo eenvoudig om uit te leggen wat dat precies is.

Bitcoin is ontstaan in 2008 en nog steeds in ontwikkeling. Het is een nieuw type geld en heeft een digitale vorm. Bitcoin biedt een oplossing in de zoektocht naar een veilige en efficiënte manier van betalingen over het internet. Vandaag kan Bitcoin worden gezien als een vorm van geld die mensen in staat stelt om op een betrouwbare manier waarde te bewaren en uit te wisselen met elkaar.

Er gebeuren dagelijks veel betalingen met bitcoin maar de meesten zien het momenteel als een vorm van geld dat op een veilige manier kan worden bewaard en in tijd enkel zal stijgen in waarde. Daarom zijn er velen die bitcoin zien als een goede investering. Het verhaal dat dit nieuwe geld enkel zal toenemen in waarde lijkt ook te kloppen. Toch zal de focus in dit artikel niet liggen op de prijs van bitcoin. 

Wie wil begrijpen waarom bitcoin enkel zal stijgen in waarde dient eerst inzicht te krijgen in wat het precies is en vanuit welke filosofie deze geldvorm is ontwikkeld. Het idee achter Bitcoin is nobel. De hoofddoelstelling is om een geldsysteem aan te bieden dat beter is voor de mensheid.

De ontwikkeling van computers en het internet luidde het digitale tijdperk in en heeft de wereld enorm veranderd. Digitaal geld is de volgende revolutie en zal de wereld in essentie verbeteren. Net zoals het internet de mogelijkheden van communicatie en informatie tussen alle mensen verbeterde, zullen digitale munten dat doen voor ons huidig monetair systeem.

Op deze pagina kan je een korte inleiding lezen over hoe Bitcoin is ontstaan en waarom het een eerlijker geldsysteem is.

Bitcoin en de decentralisatie van ons geldsysteem

 

INTERNET IS DE DECENTRALISATIE VAN COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Tim Berners-Lee is één van de belangrijkste grondleggers van het internet.

Tim droomde van een netwerk dat alle computers op de wereld verbond en volgens een bepaald protocol zou zorgen voor een vrije informatie- en communicatiestroom tussen iedereen. Hierbij was het voor hem van groot belang dat geen enkele partij, organisatie of mens deze stroom aan informatie of communicatie kon beïnvloeden of beheren. 

Het ontwikkelde protocol voor het wereldwijde internet moest ervoor zorgen dat je tussen twee verschillende computers een bericht kan versturen zonder dat je hiervoor moet vertrouwen op een centrale partij.

Zo ontstond dus het wereldwijde internet zoals we het vandaag kennen, het World Wide Web (www). Het internet bestaat uit servers die alle computers ter wereld met elkaar verbinden. Het ontwikkelde protocol dat deze servers gebruiken, zorgt ervoor dat het bericht langs verschillende mogelijke wegen naar de juiste computer wordt verstuurd. Dit zorgt ervoor dat het bericht altijd toekomt en dit gebeurt bovendien enorm snel. 

De eerste laag van het internet is in essentie dus een decentrale laag die een supersnel en efficiënt communicatie- en informatiesysteem biedt aan alle mensen ter wereld. Net zoals Tim Berners-Lee het graag wilde… : toegankelijk voor iedereen en niet onder de controle van enkele mensen of organisaties.
 

DIGITALE MUNTEN ZORGEN VOOR DE DECENTRALISATIE VAN HET MONETAIR SYSTEEM

Op de eerste laag van het internet werden enorm veel toepassingen gebouwd. Veel mensen en bedrijven maken dagelijks gebruik van het internet. Al gauw was er de noodzaak om veilige betalingen online uit te voeren. 

In de zoektocht naar een betalingssysteem voor het internet dachten velen aan een oplossing waarbij ook hier niemand het systeem zou beheren. Opnieuw werd gezocht naar een protocol dat zorgt voor decentralisatie. Geen enkele organisatie of persoon zou de geldstroom mogen beheren. Het systeem moest de mogelijkheid realiseren dat je van de ene computer naar de andere computer waarde kan versturen zonder daarbij te moeten vertrouwen op een andere partij (bank/visa/…).

De cypherpunks speelden hierin een belangrijke rol. In essentie gelooft een cypherpunk dat je veel beter een computersysteem of een protocol kan vertrouwen dan een persoon, organisatie of land die zijn eigen munt beheert.

Het idee van Bitcoin werd wereldwijd verspreid via het internet en men was er erg enthousiast over. Het idee was baanbrekend en het netwerk werd opgezet in 2009. 

Het netwerk van Bitcoin kan dus worden gezien als een betalingssysteem dat iedereen met een internetverbinding kan gebruiken. Geen land, organisatie of persoon kan de transacties stoppen of veranderingen aanbrengen in het netwerk. Ook de creatie van het geld wordt niet beheerd door een organisatie maar wordt gecreëerd door het netwerk zelf. Het aantal Bitcoin dat bestaat ligt vast volgens het protocol. Wie mee het netwerk ondersteunt en veilig houdt, wordt beloond met Bitcoin die het netwerk vrijgeeft.   

Nu ken je enkele voordelen van Bitcoin en vooral de filosofie van waaruit het is ontstaan. Het is een veiliger betalingssysteem dat iedereen toelaat tot het netwerk en niet kan worden misbruikt door een persoon, organisatie of land. 
 

Tijdens een privé-begeleiding komt Bitcoin uitgebreid aanbod.

VOLG EEN PRIVÉ-BEGELEIDING