Skip to main content

Eenvoudig uitgelegd

Wat is bitcoin?

EEN ONLINE BOEKHOUDING VAN 21 MILJOEN BITCOINS

Bitcoin is digitaal geld dat betalingen mogelijk maakt dankzij en via het internet.
Het schenkt iedereen die toegang heeft tot het internet een veilig en snel betalingssysteem zonder dat er tussenpersonen, bedrijven of instanties aan te pas komen.

Om goed te begrijpen hoe digitaal geld zoals bitcoin werkt, kan men best de vergelijking maken met een boekhouding van 21 miljoen bitcoins.

Het is een boekhouding die bijhoudt hoeveel bitcoins iedereen bezit (heeft ontvangen en uitgegeven). Net zoals de bank voor jou het geld en de boekhouding van jouw rekening beheert, bestaat een soort online boekhouding die 21 miljoen bitcoins beheert. De boekhouding verspreid over het internet weet exact hoeveel bitcoins iemand bezit en hoeveel hij kan uitgeven.

Een prent van de hale wereld bovenaan met een laag erboven die het internet voorstelt.

De boekhouding.

Bij de start in 2008 werd voorgesteld om digitaal geld te ontwikkelen en de boekhouding verspreid te bewaren over het internet. Voor de realisatie was enkel een groot netwerk van persoonlijke computers nodig (een peer-to-peer netwerk).
Iedere computer in het netwerk kan deelnemen en zorgen voor de verdere ontwikkeling en controle van de boekhouding.

De kracht ontstaat doordat iedere deelnemer in het netwerk een versie van de boekhouding bijhoudt. Nadien controleren deze versies elkaar voortdurend waardoor een hacker onmogelijk een wijziging kan aanbrengen. Iedere poging tot vervalsing via om het even welke computer, wordt geweigerd door het netwerk.

De miners.

Dit zijn alle computers in het netwerk die een enorme rekenkracht leveren voor berekeningen en controles van de boekhouding. Deze computers worden miners genoemd en krijgen hiervoor vergoedingen uitbetaald.

Miners realiseren twee grote taken. Enerzijds leveren ze grote rekenkracht om de boekhouding op te zetten en te onderhouden. Anderzijds verwerken zij eveneens de transacties op het netwerk. Hun beloning is het ontvangen de nieuwe de nieuwe bitcoins, ook wel de ontmijning van nieuwe bitcoins genoemd. Voor de verwerking van transacties krijgen ze fees gekoppeld aan het versturen van bitcoins. 

De transacties.

Wanneer een transactie wordt uitgevoerd, het versturen van bitcoins, wordt deze eerst gecontroleerd in de huidige boekhouding. Heeft de persoon het recht deze bitcoins te versturen?

Goedgekeurde transacties worden toegevoegd aan een blok digitale informatie.
Na korte periodes wordt iedere nieuwe blok afgesloten en toegevoegd aan de vorige blokken informatie, een keten van gekoppelde blokken informatie: de blockchain.

Bitcoins beheren.

Wie bitcoins bezit, heeft eigenlijk sleutels(wachtwoorden) in handen waarmee hij in de boekhouding alle bitcoins aan het gekoppelde bitcoinadres kan beheren.

De eigenaar van de sleutels beslist wat er gebeurt met zijn bitcoins. Of hij onderneemt geen stappen en bewaart zijn bitcoins veilig op zijn bitcoinadres. Of hij verstuurt een deel van zijn bitcoins naar een ander bitcoinadres. Het protocol zal ervoor zorgen dat de miners in het netwerk de transactie verwerken. Na de verwerking van de transacties zullen de bitcoins zijn gekoppeld aan het nieuwe bitcoinadres.

Zo eenvoudig is het.

Bitcoin is digitaal geld dat betalingen mogelijk maakt dankzij en via het internet.
Het schenkt iedereen die toegang heeft tot het internet een veilig en snel betalingssysteem zonder dat er tussenpersonen, bedrijven of instanties aan te pas komen.

Jij alleen beheert de bitcoin(s) op jouw bitcoinadres en jij alleen beslist wat je er mee doet. 

Voor meer uitleg over bitcoin en zijn toekomstperspectieven, volg je best een workshop van digitalemunt.be.

Bekijk hier de volgende workshops